Først: konflikt-tilvænning. Først derefter: konflikthåndtering og -løsning

Vi har lært at med mindre vi har noget pænt at sige, skal  vi tie stille. Desværre giver det en adfærd hvor vi forsøger at undgå konflikter langt ind i voksenalderen.

Selv veludviklede og underbyggede konfliktløsnings-modeller (som f.eks. Thomas-Kilmann modellen) bygger på den uudtalte antagelse at vi ved hvad vi vil – baseret på klarsyn om vores egen-interesser – og kan artikulere det, sammenligne med alternativer, og argumentere for vores sag.

Denne temmelig analytiske måde at se konflikter på, overser den kvælende mekanisme der ligger i, at vi ikke føler os fri til at sige vores mening, hvis det drejer sig om et såkaldt dumt spørgsmål eller indeholder en let kritik.  Mange teams (faktisk de fleste af dem har jeg arbejdet sammen med), har en stor konflikt-gæld.

Legitimt modsatrettede interesser (f.eks. mellem salg og leverance – er det genkendeligt for nogen?) bliver eskaleret snarere end løst på det passende niveau, ofte på grund af vores manglende konflikt-tilvænning. Vi undgår de hårde samtaler, så heller sende en email, ikke?

Vanen med kun at tale når vi har noget pænt at sige, skal aflæres. Det handler ikke om at være brutal eller aggressiv. Men om at anerkende at vi faktisk IKKE alle trækker i samme retning. Vi har ofte forskellige, endog modsatrettede, interesser, nogle gange til det niveau hvor der er en vinder og en taber.

Før vi kan arbejde os igennem konflikter må vi blive vant til at de findes og omtales; vænne os til dem gennem træning og konflikt-tilvænning. Dette er langsigtet; vi arbejder trods alt med dybt indarbejdede adfærdsmønstre.

Som led i mit arbejde med teams, tilbyder jeg et 9-trins konflikt tilvænnings program. Hvert trin er en lille øvelse, et lillebitte skrift mod at kunne tale åbent om konflikter uden at gå amok over dem.

Trin 1 er: Undersøg facts (eller, information der præsenteres som facts). Spørg hvor de kommer fra eller hvad de baserer sig på. Få alle til at forstå at I er et team der stiller spørgsmål, der ikke accepterer hvad som helst. Gør det i en uge og mærk hvordan det bliver lettere hver gang. Trin 2-9 tager teamet igennem en blid optrapning af pres og medmenneskelig risiko.

Først når vi afslappet kan tale om legitime konflikter, kan vi få dem til overfladen og arbejde på en konstruktiv løsning. Det er en forudsætning for teams der vil være innovative, kreative, produktive – og venner der har det sjovt sammen.